Skelbimai

Siekiančius paslaugas teikti 2023 m. vasaros sezono metu,  prašome kreiptis į Direkciją ir/ar Kernavės Švč. M. Marijos Škaplierinės parapijos administratorių iki š.m. balandžio 7 d.  

Informacija apie paslaugų teikimą Rezervato teritorijoje:

Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato naudojimo ir lankymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio  11 d. įsakymu Nr. lV-119, 9 punktas nustato, kad fiziniams ir juridiniams asmenims, sudariusiems su Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato (toliau – Rezervato) direkcija sutartis, Rezervate gali būti leidžiama vykdyti lankytojų aptarnavimą ir vesti ekskursijas, vykdyti edukacines veiklas, organizuoti komercinius ir ne pelno siekiančius renginius bei projektus.

Dėl paslaugų teikimo sąlygų prie senosios klebonijos:

 Kernavės Švč. M. Marijos Škaplierinės parapijos vardu yra registruoti ir administruojami pastatai Rezervato teritorijoje, siekiant plėtoti edukaciją ir pažintinį turizmą,  gerinti lankytojų aptarnavimą (įskaitant lankytojų maitinimo paslaugas), Kernavės Švč. M. Marijos Škaplierinės parapijos administratoriaus prašymu  yra  priskirta Rezervato teritorija renginių ir veiklų (edukacinių, kultūrinių, religinių ir kitų, įskaitant lankytojų maitinimo paslaugas), organizavimui.
Visais atvejais su renginių organizatoriais ir paslaugų teikėjais siūloma sudaryti trišalius susitarimus (t.y. Direkcija, Kernavės Švč. M. Marijos Škaplierinės parapija ir trečioji šalis), kuriuose aptariamos renginių temos, laikas ir paslaugų teikimo sąlygos. Siūloma sudaryti susitarimus šiomis bendrosiomis sąlygomis.
 
Palikite mums žinutę
Siųsti