Naujienos

Istorinės Kernavės piliakalnių nuošliaužos ir jų likvidavimas

2021 11 15


Ledyno pradėti ir protėvių rankomis, amžiams bėgant, tobulinti Kernavės piliakalniai patyrė įvairiausių sunkumų laiko vingiuose. Priešų antpuoliai, vis augantys ir sunkėjantys gynybiniai įtvirtinimai, o labiausiai – permainingas klimatas ir nenumaldomai bėgantis laikas anksčiau ar vėliau sukeldavo įtrūkimų, nuošliaužų ar šlaitų nuslinkimų įvairiais istoriniais laikotarpiais. Šiandieninių nuošliaužų tvarkymo darbų akivaizdoje, šiame tekste dalinamės vaizdais ir trumpais aprašymais apie naujausiųjų laikų, dar artimų mūsų atminčiai, nuošliaužas, įvykusias Kernavėje, ypač Mindaugo sosto ir Lizdeikos kalno piliakalniuose.

Nuošliaužos stačiuose, žmonių rankomis suformuotose piliakalnių šlaituose yra pasikartojantys procesai, priklausantys nuo gamtinių sąlygų ir žmonių veiklos.

Istorinius vaizdus apie piliakalniuose atliktus darbus galite peržiūrėti atsidarę straipsnio nuotrauką - galerijoje surinkti vaizdai menantys kiekvieną šiame straipsnyje aprašomą avariją.

1979-1985 m.

Didžiausia nuošliauža 1979 m. kovo mėnesį fiksuota rytiniame Mindaugo sosto piliakalnio šlaite. Jos dydis – 2650 kv. metrų. Įtrūko ir žemyn per kelis metrus pasislinko bemaž ketvirtadalis kalno.

Štai, pavyzdžiui, 1983 m. atsivėrusi  nuošliauža vakariniame šlaite tesudarė 400 kv. m. Šio laikotarpio nuošliaužų tvarkymą organizavo Kultūros ministerija ir Paminklų konservavimo institutas. Iki 1985 m. piliakalnio rytinis šlaitas buvo atstatytas ir sutvirtintas naudojant sunkiąją techniką. Taip pat buvo sutvarkytas vandens nutekėjimas (Kernavėlės upelis nukreiptas į požeminius vamzdžius) jo rytinėje papėdėje.  Vakariniame šlaite buvo tik velėnuotos atsidengusios vietos.

1999-2003 m.

1999 m. pavasarį Lizdeikos kalno šiaurinėje pašlaitėje taip pat fiksuota nuošliauža. Grunto masyvas, kartu su ten augančiais krūmais ir medžiais atsidūrė vakarinio šlaito apačioje. 2000 m. vasario mėnesį užfiksuota dar viena, to paties, šiaurinio šlaito grunto masyvo nuošliauža ties gynybiniu pylimu. 2002 m. kovą šiaurinio šlaito vidurinėje dalyje įplyšo velėna. 2001 m. individuali J. Lukošiūno projektavimo įmonė „Kuorai“ parengė techninį projektą, kuriame buvo numatyti priešavariniai darbai, šiaurinio šlaito apsauga nuo vandens iš gretimų plotų, išplovimų. 2002 m. ši įmonė parengė dar vieną projektą, kuriame numatė ir šiaurinio šlaito viduriniosios dalies tvirtinimo darbus.

Pagal UAB „Lietuvos paminklai“  ir individualios J. Lukošiūno projektavimo įmonės „Kuorai“ parengtus projektus  buvo  tvarkomi  Mindaugo sosto piliakalnio šiaurinis ir šiaurės vakarinis šlaitai po 2002-2003 m nuošliaužų.  Perteklinė drėgmė ir  gruntinis vanduo buvo nuvestas drenomis, piliakalnis sutvirtintas ąžuoliniais kuolais ir geotekstile.   

2011-2013 m.

2011 m. vasario mėnesį fiksuotos dvi nuošliaužos: Mindaugo sosto pietrytinio šlaito – 350 kv. m. ir Lizdeikos kalno šiaurės vakarinio šlaito – 250 kv. m.  Jų tvarkymą organizuoti ėmėsi Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija, darbus iš dalies  finansuojant ES struktūriniams fondams. Techninį projektą šių nuošliaužų tvarkymo darbams parengė architektas J. Balkevičius. Šlaitai buvo sutvirtinti geotekstilės tinklu, pušiniais stulpeliais ir vielos tinklu.

2012-2013 m. laikotarpiu, dėl intensyvių liūčių, vandens srautai plūstantys nuo Lizdeikos piliakalnio viršutinės terasos, šiaurinio šlaito papėdėje, išplovė griovą. Pagal kitame architekto J. Balkevičiaus techniniame projekte numatytus sprendinius alikti darbai išsprendė vandens susirinkimo problemą ir sukūrė galimybę vandenį nuvesti nuo piliakalnio viršutinės terasos nepažeidžiant piliakalnio struktūrinio vientisumo.

2020 m.

2020 m. Lizdeikos kalno šiaurinis šlaitas pradėjo trūkinėti – ėmė formuotis dar viena nuošliauža. Šią, 250 kv. m. pločio, grėsmę imtasi pagal neatidėliotinų avarijos grėsmės šalinimo darbų aprašą, vadovaujant architektui Rimui Grigui, buvo įgyvendintos šios laikinosios priemonės: išlygintas besideformuojančio šiaurinio šlaito paviršius, įrengtas drenažas ir konstrukciniai geotinklai įtvirtinant juos metaliniais inkarais iki 3-4 metrų gylyje, bei atkurta žolinė danga iš vietinės velėnos. Šiame šlaite, netvarkytuose plotuose nuošliaužos susiformavo ir 2021 m.  pavasarį.  

 


Istorinės Kernavės piliakalnių nuošliaužos ir jų likvidavimas
Palikite mums žinutę
Siųsti