Teikiamų muziejinių paslaugų sąlygos ir įkainiai

Įėjimas į rezervatą yra nemokamas, bet siūlome įsigyti savanorišką lankytojo bilietą.

Įsigyk bilietą savanoriškai

Kernavės archeologinės vietovės muziejaus lankymo kainos:

4.00 € - suaugusiojo bilietas
2.00 € - lengvatinis bilietas* (50 % nuolaida)
8.00 € - šeimos bilietas (1-2 suaugusieji ir iki 3 vaikų)
0.00 € - nemokamas bilietas** (100% nuolaida)

Bilietus galima įsigyti Kernavės archeologinės vietovės muziejaus kasoje (grynais ar banko kortele).

Kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį Kernavės archeologinės vietovės muziejaus ekspozicijas galima lankyti nemokamai.

Ekskursijų kainos ir aprašymai

Edukacinių užsiėmimų kainos ir aprašymai
Lengvatinis bilietas* (su 50% nuolaida) :

- Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių mokiniai;

- Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių aukštųjų mokyklų studentai, studijuojantys pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, taip pat mokiniai, kurie mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programas, pateikus Lietuvos studento (mokinio) pažymėjimą, ISIC tarptautinį studento (mokinio) pažymėjimą;

- asmenys, kuriems sukako valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos amžius (iki 80 metų);

- Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kariūnai,  nuolatinės privalomosios karo tarnybos kariai, kariai savanoriai, Lietuvos Šaulių sąjungos nariai;

- nuo 1939–1990 metų okupacijų nukentėję asmenys–politiniai kaliniai ir tremtiniai, buvę getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniai;

- Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjai, nukentėję nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos;

- pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyviai – kariai savanoriai ir laisvės kovų dalyviai.

Nemokamas bilietas** (su 100% nuolaida) :

- ikimokyklinio amžiaus (iki 7 m.) vaikai;

- našlaičiai ir tėvų globos netekę vaikai;

- socialiai remtini vaikai;

- asmenys su negalia ir juos lydintys asmenys asistentai bei kiti lydintys asmenys (vienam asmeniui – vienas lydintysis);

- asmenys, kuriems sukako 80 metų ir vyresni;

- Lietuvos muziejų darbuotojai;

- Tarptautinių muziejinių organizacijų (ICOM, EXARC) nariai;

- Lietuvos archeologijos draugijos nariai;

- meno kūrėjo statusą turintys asmenys;

- mokytojai, vadovaujantys mokinių grupėms;

- gidai, su galiojančiu gido pažymėjimu ir turistus lydintys kelionių vadovai;

- Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ir jo teritorinių padalinių darbuotojai;

- Šeimos kortelės turėtojai;

- POLA kortelės savininkai;

- Ukrainos piliečiai;

- visi lankytojai kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį.