Kaip elgtis rezervate

Kernavės archeologinė vietovė - tai unikalus archeologijos, istorijos ir gamtos vertybių kompleksas, 2004 m. įrašytas į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą. Ši žemė iki šių dienų saugo tolimos praeities paslaptis. 

Direkcija kviečia apsilankyti Valstybiniame Kernavės kultūriniame rezervate ir prašo atkreipti dėmesį į kultūrinio rezervato lankymo taisyklėmis nustatytus apribojimus.

Kultūrinio rezervato lankytojų prašome:

• tausoti rezervate esančias kultūros paveldo vertybes ir gamtinę aplinką;

• tinkamai naudotis rezervato zonoje esančiomis poilsiavietėmis, saugiai elgtis su ugnimi, išvykstant sutvarkyti aplinką;

• gerbti kitus rezervato lankytojus, nepažeisti jų teisių bei interesų.       

Kultūriniame rezervate draudžiama:

• daryti žalą kultūros paveldo objektams (vertybėms), niokoti bei teršti gamtinę aplinką;

• kopti piliakalnių ar kitais šlaitais bei leistis (įskaitant žiemos metu leidimąsi rogutėmis, slidėmis, čiuožyklėmis ir pan.) nuo jų tam neįrengtose vietose ar kitaip skatinti žemės paviršiaus eroziją;

• gadinti informacinę ir muziejinių ekspozicijų po atviru dangumi įrangą ir niokoti infrastruktūrinius įrenginius;

• važiuoti transporto priemonėmis (išskyrus neįgaliųjų vežimėlius) visoje Rezervato teritorijoje, išskyrus Rezervato tvarkymo plane (planavimo schemoje) pažymėtu ir įrengtu kietos dangos vietinės reikšmės vidaus keliu ar kitais specialiai pažymėtais takais;

• triukšmauti ar kitaip trukdyti Rezervato lankytojams;

• trukdyti Rezervate vykdomiems darbams ir moksliniams tyrimams;

• stovyklauti (statyti palapines, apsistoti su kemperiais, kilnojamaisiais nameliais), kurti laužus tam tikslui nenumatytose ir neįrengtose vietose;

• naikinti skruzdėlynus, žaloti, rinkti ar išnešti, išvežti miško paklotę;

• įsinešti ir naudoti pirotechnikos ir kitas degias bei sprogstamąsias medžiagas;

• leisti bėgioti šunims be pavadėlio.

Tik sudarius sutartį su direkcija, kultūriniame rezervate leidžiama:

• organizuoti kultūrinius renginius bei akcijas;

• fotografuoti ar filmuoti komerciniais tikslais;

• vykdyti lankytojų aptarnavimą ir vesti ekskursijas.

               

SAUGOKIME MŪSŲ PAVELDĄ IR GAMTĄ KARTU!

 Prašymas dėl leidimo filmuoti valstybiniame Kernavės kultūriniame rezervate 

(siųsti el. paštu direkcija@kernave.lt, tel. +370 382 47371)

Prašymas specialiesiems saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos  reikalavimams gauti rašomas laisva forma

(siųsti el. paštu direkcija@kernave.lt, tel. +370 382 47371)
Palikite mums žinutę
Siųsti