Norintiems statyti, organizuoti...

 Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato (toliau – Rezervatas) direkcijos tikslas –  išsaugoti Kernavės teritorinį kultūros paveldo objektų (vertybių) kompleksą, jo teritorijoje esančias nekilnojamąsias ir kilnojamąsias kultūros vertybes, jas reikiamai tvarkyti, eksponuoti ir propaguoti, organizuoti nuolatinius mokslinius jų tyrimus. Siekiant Rezervato teritoriją su joje esančiais paveldo objektais izoliuoti nuo neigiamo ūkinės veiklos poveikio ir užtikrinti bendrąją ekologinę kultūrinio kraštovaizdžio pusiausvyrą nustatyta šios teritorijos buferinės apsaugos zona, skirta Rezervato autentiškumui palaikyti, istoriškai susiformavusio kraštovaizdžio ir urbanistinės bei gamtinės Kernavės miestelio aplinkos išsaugojimui, užtikrinant bendrąją ekologinę pusiausvyrą Buferinėje zonoje, Buferinės zonos subalansuotos plėtros, nedidinančios kultūrinio kraštovaizdžio vizualinės (regimosios) taršos, užtikrinimui. 
 
Veiklos Rezervato buferinės apsaugos zonos teritorijoje nustato Rezervato buferinės apsaugos zonos individualus apsaugos reglamentas.
  

Komercinių fotosesijų, filmavimų ir švenčių (krikštynų, santuokos registravimo ceremonijų ir kitų asmeninių švenčių) organizavimo tvarką nustato  Komercinių fotosesijų, filmavimų ir švenčių, organizuojamų Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato teritorijoje, vykdymo tvarkos aprašas
Norintiems statyti
Jei norite esamoje sodyboje (namų valdoje) statyti pagalbinį ūkio pastatą (iki 80 m2), pirtį, malkinę ar kitos (ūkio) paskirties statinį, pradėti naujo pastato statybą ar seno pastato rekonstrukciją (kai pastato plotas virš 80 m2), Jūs turite:
  • Parengti pastato statybos ar jo rekonstrukcijos projektą. Jį rengia architektas, specialistas, turintis reikiamą kvalifikaciją.
  • Gauti statybą leidžiantį dokumentą, kurį išduoda savivaldybė, informacinėje sistemoje „Infostatyba“. Jį turint, galima pradėti statybas.
Nesudėtingo statinio statybai ar statinio remontui atlikti būtina, teisės aktų nustatyta tvarka, parengti supaprastintą statinio projektą.
 
Jį gali rengti šie asmenys:
1. Statytojas, turintis statybos ar architektūros aukštąjį ar aukštesnįjį išsilavinimą.
2. Architektas, specialistas, turintis reikiamą kvalifikaciją.
 
Gauti pritarimus, kuriuos suteikia Rezervato direkcija ir Širvintų, Vilniaus, Kaišiadorių rajonų ar Elektrėnų savivaldybės administracija. Tik tada galėsite pradėti statybą.
 Pasitikrinti dėl statybą leidžiančio dokumento privalomumo galima Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos puslapyje. 
 
Atkreipiame dėmesį, kad reikalavimai statinių architektūrai, formoms, medžiagoms, spalvoms ir pan., turi atitikti Rezervato buferinės apsaugos zonos individualaus apsaugos reglamento reikalavimus.
 
Pastaba:
Rezervato buferinės apsaugos zonoje yra nekilnojamosios kultūros vertybės - Kernavės senojo miesto vieta II (kodas 24568), Kernavės archeologinė vietovė (kodas 37320), Paalkių, Pelkių senovės gyvenvietė (kodas 44524), Paalkių, Pelkių senovės gyvenvietė II (kodas 44525), kurių teritorijoje, vadovaujantis Statybos įstatymu, leidimas statyti naują, rekonstruoti statinį, ypatingojo ir neypatingojo daugiabučio namo, viešojo pastato, nesudėtingojo statinio kapitaliniam remontui, statinio paprastąjį remontą, kai keičiama pastato išvaizda, išskyrus atvejus, kai būtina skubiai atlikti statybos darbus, reikalingus avarijos grėsmei, jos ar stichinės nelaimės padariniams pašalinti, yra privalomas.
 
Svarbu žinoti:
Naujai statomų, rekonstruojamų ar remontuojamų pastatų fasadų apdailai naudojami: mediniai pjauti, tašyti, netekinti rąstai, medinės apdailos lentos, akmuo, molis, plytos, tinkas. Pastatų fasadų apdailai draudžiama naudoti plastikines medžiagas. Pastatų stogų spalva tamsių atspalvių (ruda, juoda, pilka);
Tvorų įrengimas turi atitikti šiuos reikalavimus: sodyba aptveriama ne aukštesnėmis kaip 1,5 m aukščio perregimomis ažūrinėmis (kiaurymių plotas: iki 45 %) tvoromis be cokolių; tvorų spalva: tamsių spalvų (ruda, juoda, pilka).
 
Atsakomybė:
Už statybą be statybos leidimo ar suderinimo su nurodytomis institucijomis statytojas atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
Įrenginėjant dirbtinį vandens telkinį, jo vieta turi būti suderinta su Rezervato direkcija. Įrengiant vandens telkinius archeologinio vertingųjų savybių pobūdžio kultūros vertybių teritorijose, būtini archeologiniai tyrimai, taip pat teritorijose, kuriose šie tyrimai būtini, vadovaujantis Rezervato buferinės zonos individualiu apsaugos reglamento reikalavimais.
 
Jautriausiose Rezervato buferinės apsaugos zonos teritorijose (Rezervato buferinės apsaugos zonos individualaus apsaugos reglamento schemose (pažymėtose ruda ir raudona spalva) draudžiama statyti vagonėlius ir kilnojamuosius objektus arba įrenginius (namelius, konteinerius, nebenaudojamas transporto priemones, sandėliukus, garažus, bitininkų ir sodininkų vagonėlius arba namelius), įrengti saulės šviesos energijos elektrines, saulės kolektorius vandens šildymui, šilumos siurblių išorinius blokus ir kitus technologinius įrenginius ant pastatų stogų ir (ar) fasadų, matomų iš Rezervato teritorijos.
 
Jei nutarėte statyti ar rekonstruoti statinius Rezervato buferinės apsaugos zonos teritorijoje, sužinoti konkrečiai Rezervato buferinės apsaugos zonos teritorijai taikomus reikalavimus, organizuoti renginius, ar domina kita su Rezervato veikla susijusi informacija, kviečiame apsilankyti Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijoje (Kerniaus g. 4A, Kernavė, Širvintų r. sav., Tel. (8 382) 47371, 47385, El. p. direkcija@kernave.lt). Čia gausite informaciją statybų ir kitais su apribojimais Rezervato buferinėje apsaugos zonoje susijusiais klausimais.
Norintiems iškylauti ar stovyklauti
Kokiose vietose galima statyti palapines, o kur draudžiama? Norint sužinoti, kur konkrečiu atveju galima arba draudžiama statyti palapines, būtina pasitikrinti toje teritorijoje galiojančius tvarkymo planus, saugomų teritorijų lankymo taisykles. Rezervato teritorijoje draudžiama stovyklauti (statyti palapines, apsistoti su kemperiais, kilnojamaisiais nameliais), kurti laužus tam tikslui nenumatytose ir neįrengtose vietose, taip  pat įsinešti ir naudoti pirotechnikos ir kitas degias bei sprogstamąsias medžiagas;  Lankymosi miške taisyklės taip pat reglamentuojama, kad apsistoti poilsiui su palapinėmis miškuose galima tik oficialiose stovyklavietėse, kempinguose.
Kartu su Kernavės girininkija Rezervato teritorijoje įrengtos trys stovyklavietės bei atokvėpio aikštelės pažintiniame take prie  Balto kalno. Rezervato teritorijoje esančių stovyklaviečių vietas galite pamatyti rezervato tvarkymo plano pagrindiniame brėžinyje.
Jei Rezervato teritorijoje norite apsilankyti su augintiniu, jis privalo būti vedamas tik su pavadėliu, laikantis Gyvūnų laikymo Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje taisyklių bei Rezervato naudojimo ir lankymo taisyklių reikalavimų.
Norintiems organizuoti
Norintiems organizuoti komercinius ir ne pelno siekiančius renginius, edukacines veiklas, vykdyti lankytojų aptarnavimą ir vesti ekskursijas, taip pat fotografuoti ar filmuoti komerciniais tikslais Rezervato teritorijoje, gali būti leidžiama tik sudarius sutartį su Rezervato direkcija.
Norintiems organizuoti santuokos registracijos ceremoniją

Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato teritorijoje suteikiamos galimybės organizuoti santuokos registravimo ceremonijas tik šiose vietose:

  • Balto kalno apžvalgos aikštelėje;
  • senosios klebonijos terasoje, suderinus su Kernavės Švč. M. Marijos Škaplierinės parapijos administratoriumi (klebonu);
  • pagal senąsias baltiškas apeigas Kriveikiškio piliakalnyje (atvykstama tik pėsčiomis, be kilnojamųjų baldų, dekoracijų, rekvizitų ir pan.).

Dėl galimybės organizuoti santuokos registravimo ceremonijas būtina kreiptis į Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos administraciją (toliau – Direkcija) ir susiderinti norimą vestuvių ceremonijos datą ir laiką (tel. pasiteiravimui – +370 382 47371, el. paštu direkcija@kernave.lt). Direkcijai pateikiamas Širvintų rajono savivaldybės administracijos nustatytos formos prašymas organizuoti santuokos registravimo ceremoniją ne Savivaldybės administracijos patalpose. Pateikus suderinimui šią formą ir susimokėjus už vestuvių ceremonijos vietos rezervavimą, galutinai rezervuojama pasirinkta data ir laikas.

Santuokos ceremonijos organizavimo įkainius nustato Komercinių fotosesijų, filmavimų ir švenčių, organizuojamų Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato teritorijoje, vykdymo tvarkos aprašas