Naujienos

Kernavėje pradėti vykdyti geologiniai tyrimai

2021 07 21


2021 m. birželio pabaigoje LR vyriausybei patikslinus 2021 m. valstybės biudžetą buvo skirtas pildomas finansavimas ir Kernavės piliakalnių avarinės būklės likvidavimo darbams ir būtiniems tyrimams. Siekiant išsiaiškinti kompleksiškai tiek litologinę, tiek inžinerinę-geologinę Kernavės piliakalnių sandarą, įvykdžius viešųjų pirkimų procedūras, buvo pasirašyta sutartis su UAB „ Geobaltic“ dėl žvalgybinių inžinerinių geologinių ir geotechninių (toliau – IGG) tyrimų Kernavės piliakalnių komplekse. Atliekant šiuos tyrimus trijuose ašiniuose profiliuose Mindaugo sosto, Aukuro, Lizdeikos ir Pilies kalno piliakalniuose, taip pat detaliau ištirti Mindaugo sosto piliakalnio vakarinį ir šiaurinį šlaitus, kuriuose 2021 m. pradžioje susiformavo nuošliaužos ir deformacijos, surinktų duomenų turi pakakti avarijos grėsmės likvidavimo ir šlaitų tvirtinimo sprendiniams paruošti. Taip pat numatoma atlikti geofizikinius elektrinės tomografijos tyrimus 7-iuose profiliuose, sudaryti geoelektrinius Mindaugo sosto bei Aukuro ir Lizdeikos piliakalnių pjūvius, pagal geofizikinių tyrimų duomenis patikslinti numatomų gręžinių vietas. Bus atlikti 3D tyrimai georadaru Mindaugo sosto, Aukuro ir Pilies kalno piliakalnių aikštelėse (viso 1,25 ha), siekiant išskirti anomalijas, galimai susijusias su archeologiniais objektais. Geologinių gręžinių vietas bus siekiama koreguoti taip, kad nesuardyti potencialių archeologinių objektų. Piliakalnių viršuje ar apačioje bus išgręžti ne mažiau kaip 9 gręžiniai vibro-kalamuoju būdu (12-15m.), pilnai iškeliant kerną. Gręžinio vietoje, priklausomai nuo prieinamumo, papildomai bus atlikti statinio zondavimo (CPT) arba rankinio dinaminio zondavimo (DPL) bandymai. Piliakalnių šlaituose planuojama išgręžti ne mažiau kaip 50 gręžinių rankiniu gręžimu (5-6 m), bei atlikti dinaminio zondavimo (DPL) bandymus. Iš visų gręžinių bus imtami grunto mėginiai laboratoriniams fizinių savybių tyrimams, siekiant susieti kalno stuomenyje ir šlaite aptinkamus IG sluoksnius.

Tikimės, kad kompleksiniai tyrimai gerokai išplės geologų ir archeologų žinias apie Kernavės piliakalnių sandarą ir jų su(si)formavimo sąlygas ir aplinkybes.


Kernavėje pradėti vykdyti geologiniai tyrimai
Palikite mums žinutę
Siųsti