Naujienos

Sustiprintos apsaugos ženklas Rezervato teritorijoje

2022 03 24


Gal jau pastebėjote šį ženklą ties įvažiavimu į Rezervato teritoriją? Ką jis reiškia?

Kernavės archeologinė vietovė dar 2011 m.  įtraukta į UNESCO Sustiprintos apsaugos kultūros vertybių sąrašą, tai  vienintelė tokia vietovė Lietuvoje ir Baltijos šalyse. Kultūros ministro įsakymu 2007 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. ĮV-199  yra  patvirtintos Išskirtinę kultūrinę vertę turinčių nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ir pastatų ir patalpų, skirtų saugoti ir eksponuoti kilnojamąsias kultūros vertybes, ženklinimo UNESCO kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu konvencijos skiriamuoju simboliu taisyklės.

Kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu konvencija, priimta Hagoje (Nyderlandai) 1954 m., buvo pirmoji tarptautinė sutartis išimtinai skirta kultūros vertybių apsaugai karinio konflikto metu. Ji buvo parengta kaip atsakas į Antrojo pasaulinio karo metu vykusį masinį kultūros vertybių naikinimą. Konvencijos Antrasis protokolas buvo priimtas 1999 m. Jis sustiprino Konvencijos nuostatas dėl kultūros vertybių apsaugos, įtvirtino sustiprintos apsaugos principą.

Sustiprintos apsaugos statusas – nauja apsaugos sistema, kurią numatė Hagos konvencijos Antrasis protokolas, kuris  buvo priimtas 1999 m. Protokolas numato ir sankcijas  bei baudžiamąją atsakomybę asmenims, padariusiems pažeidimus pagal Protokolą ar Konvenciją. Kultūros vertybėms sustiprinta apsauga gali būti suteikiama, jeigu jos atitinka tris protokole nustatytus reikalavimus. Visu pirma, kultūros vertybė turi turėti didžiausios svarbos žmonijai. Antra – jei ji yra saugoma atitinkamų valstybės vidaus teisinių ir administracinių priemonių, pripažįstant jos išskirtinę kultūrinę ir istorinę vertę bei užtikrinant aukščiausią apsaugos lygį. Ir trečia – jei ji nėra naudojama kariniais tikslais arba karinėms zonoms pridengti.  Pagal Antrąjį protokolą šiurkščiais pažeidimais laikoma, kai asmuo: tyčia pasirenka kultūros vertybę atakos objektu, kuriai taikoma sustiprinta apsauga; naudoja kultūros vertybę, kuriai taikoma sustiprinta apsauga, arba ją supančią aplinką kaip paramą karo veiksmams; sunaikina arba pasisavina pagal konvenciją arba šį protokolą saugomą kultūros vertybę; pasirenka pagal konvenciją arba šį protokolą saugomą kultūros vertybę atakos objektu; bei, pavagia, pagrobia ar pasisavina pagal konvenciją saugomą kultūros vertybę arba padaro vandalizmo aktą, nuo kurio ta vertybė nukenčia.   Žinoma, tai  tik teorinių tarptautinių teisinių  principų deklaravimas, kadangi kol kas Antrasis  protokolas nebuvo taikomas praktikoje, tikimės, kad niekada ir nereikės jo taikyti Lietuvoje...

Skaityti plačiau:

https://unesco.lt/kultura/kulturos-vertybiu-apsauga-ginkluoto-konflikto-metu

http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/armed-conflict-and-heritage/lists/enhanced-protection/

https://theblueshield.org/resources/law-library/

 

 

 


Sustiprintos apsaugos ženklas Rezervato teritorijoje
Palikite mums žinutę
Siųsti