Jono Vitkūno fotoakimirkos - KERNAVĖ

2022-11-16 

Jonas Vitkūnas gimė 1955 m. gruodžio 26 d. netoli Kernavės - Ardiškio kaime, Širvintų rajone. Dar būdamas jaunuoliu susidomėjo istorija ir fotografija. Pirmąjį savo pomėgį jis pavertė karjera – 1974 m. baigęs Musninkų vidurinę mokyklą įstojo į Vilniaus Pedagoginį institutą ir 1978 m. jį baigęs į Musninkų mokyklą grįžo dirbti istorijos mokytoju. Vos 7 km nuo Kernavės nutolusios Musninkų mokyklos mokiniai prisimena J. Vitkūną kaip aistringą istorijos pasakotoją, sugebėjusį įdomiai pateikti istorinius įvykius ir juos dėstęs su „ugnele akyse“.  Tiesa, J. Vitkūno mokytojo karjera truko neilgai, bet pedagoginiai įgūdžiai jam pravertė visą gyvenimą.
Jau nuo 1984 m. Jonas Vitkūnas darbavosi Kernavėje – iš pradžių jis įsidarbino Kernavės kolūkio administracijoje, kur be kasdienių kolektyvinio ūkio valdymo reikalų, visokeriopai rūpinosi ir Kernavės piliakalnių priežiūra, jos istorine reikšme, puoselėjimu ir sklaida visuomenėje, šiam tikslui panaudodamas kitą savo pomėgį – fotografiją. Būtent šiuo laikotarpiu Jonas pradėjo aktyviai fotografuoti Kernavės vaizdus, veidus ir renginius.
Bundant nepriklausomai Lietuvos valstybei, Jonas Vitkūnas aktyviai dalyvavo Sąjūdžio veikloje ir buvo išrinktas Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Širvintų r. iniciatyvinės grupės nariu. 1988 m. kylančios tautiškumo idėjos įkvėptas Jonas kartu su bendražygiais spalio 20 d. suorganizavo LDK istorinės vėliavos iškėlimo Kernavėje mitingą, į kurį susirinko gausi minia žmonių. 1992 m. J. Vitkūnas pradėjo dirbti Kernavės istorijos muziejuje – rezervate ir šiam darbui pašventė 29 savo gyvenimo metus. Per šiuos ilgus darbo metus Jonas kartu su bendradarbiais kūrė Kernavės archeologinės vietovės muziejaus įvaizdį, edukacines programas, įvairius švietėjiškus ir kultūrinius renginius, kuravo Rasos šventę Kernavėje bei buvo vienas iš kasmetinio, jau daugiau kaip 20 metų vykstančio, tarptautinio eksperimentinės archeologijos festivalio „Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje“ pradininkų ir organizatorių. J. Vitkūnas  yra daugybės Kernavę reprezentuojančių straipsnių, leidinių ir, žinoma, fotografijų autorius.
Prieš metus, 2021 m. lapkričio 16 d. netikėtai,  J. Vitkūnas iškeliavo anapilin. Gausus būrys artimųjų, bendražygių, kolegų ir draugų su ilgesiu prisimena šviesų Jono atminimą – jo tvirtą būdą, gerą širdį, puikų humoro jausmą, išradingą protą, nuoširdų patriotiškumą ir ypatingą meilę Kernavei.
 
Tvarkydami J. Vitkūno paliktus daiktus bei sukauptą darbinį archyvą, likome sužavėti Jono padarytų fotografijų gausa. Tūkstančiai nuotraukų, kuriose gražiųjų piliakalnių vaizdai, istoriniai įvykiai, muziejinė veikla, įvairios šventės ir kitos nepaprastos akimirkos, užfiksuotos Jono, čia – Kernavėje. Norime pasidalinti ir parodyti Jums, kaip atrodo Kernavė Jono Vitkūno akimis.

 Jonas Vitkūnas  - ne tik pedagogas, istorikas ir muziejininkas, bet ir fotografas.

_________________________________________________________________

Galerijoje pateikiamos Jono Vitkūno fotografijos. Kviečiame pažiūrėti!