Naujienos

Valstybiniame Kernavės kultūriniame rezervate - Europinės svarbos saugomos teritorijos

2021 11 26


Valstybiniame Kernavės kultūriniame rezervate - Europinės svarbos saugomos teritorijos

 

Siekiant apsaugoti laukinę fauną ir florą, Europos Sąjungoje įkurtas europinės svarbos saugomų teritorijų tinklas „Natura 2000“. Lietuva taip pat saugo pelkes, pievas, miškus ir kitas natūralias buveines – iš viso 54 gamtinius tipus, kurių teritorijos įtrauktos į šį tinklą. Jis skirtas apsaugoti retas ir nykstančias augalų bei gyvūnų rūšis jų gamtines buveines visoje Europoje. Natura 2000 saugomomis teritorijomis pirmiausia skelbiamos labiausiai nykstančios arba natūralios gamtos išsaugojimui svarbiausios teritorijos. Tikslas – skatinti biologinės įvairovės apsaugą, atsižvelgiant į mokslinius, ekonominius, socialinius kultūrinius ir regioninius reikalavimus.

Europos ekologinis tinklas „Natura 2000“ Lietuvoje reguliariai plečiamas. LR aplinkos ministro 2021 m. lapkričio 11 d. įsakymu patvirtinta ir Kernavės apylinkių vietovė, kurioje nustatytos 8 tipų gamtinės buveinės (6120 Karbonatinių smėlynų pievos; 6210 Stepinės pievos; 6270 Rūšių turtingi smilgynai; 9020 Plačialapių ir mišrūs miškai; 9050 Žolių turtingi eglynai; 9060 Spygliuočių miškai ant fluvioglacialinių ozų; 9180 Griovų ir šlaitų miškai; 91E0 Aliuviniai miškai) ir retosios augalų rūšies (Vėjalandė šilagėlė) buveinė. Didžioji šios vietovės dalis yra Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato teritorijoje. Vietovėje esančios gamtinės buveinės, kurių bendras plotas apie 53 ha, teikiamos įrašyti į vieną svarbiausių gamtos apsaugą reglamentuojančių Europos Sąjungos dokumentų – Gamtos buveinių, laukinės augalijos ir gyvūnijos direktyvą, dar vadinamą Buveinių direktyva.Valstybiniame Kernavės kultūriniame rezervate - Europinės svarbos saugomos teritorijos
Palikite mums žinutę
Siųsti